ทัวร์พม่าเดือนกรกฎาคม 2561 ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2561

อัพเดทโปรแกรมทัวร์พม่าประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะหาทัวร์พม่าดี ๆ มีคุณภาพในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ผมมีมาเสนอเพื่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์พม่า 2 ทัวร์พม่า 3 วัน ยาวไปจนถึงทัวร์พม่าแบบเต็มอิ่ม 6 วัน ผมก็มีให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเที่ยวพม่าแบบทั่วประเทศกันเลย ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว 2 วัน
, ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน, ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน, ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน, ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน, ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถาน (บินเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์) เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ (ทัวร์พม่า ราคาถูก)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บินนกแอร์] 9,999.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว+
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ค.59 3 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
2 ก.ค.59 4 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
8 ก.ค.59 10 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
9 ก.ค.59 11 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
15 ก.ค.59 17 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
16 ก.ค.59 18 ก.ค.59 35 11,999 11,999 10,999 3,000
17 ก.ค.59 19 ก.ค.59 35 10,999 10,999 10,500 3,000
18 ก.ค.59 20 ก.ค.59 35 10,999 10,999 10,500 3,000
19 ก.ค.59 21 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
22 ก.ค.59 24 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
23 ก.ค.59 25 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
29 ก.ค.59 31 ก.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
30 ก.ค.59 1 ส.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4วัน[บินบางกอกแอร์] 14,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
8 ก.ค.59 11 ก.ค.59 25 14,900 14,500 13,900 4,000
17 ก.ค.59 20 ก.ค.59 25 14,900 14,500 13,900 4,000
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน2คืน[บินบางกอกแอร์] 13,900.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ค.59 3 ก.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
8 ก.ค.59 10 ก.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
15 ก.ค.59 17 ก.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
17 ก.ค.59 19 ก.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
19 ก.ค.59 21 ก.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน พัก 5 ดาว [บินนกแอร์] 13,900.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD พักโนโวเทล
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ค.59 3 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
2 ก.ค.59 4 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
8 ก.ค.59 10 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
9 ก.ค.59 11 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
15 ก.ค.59 17 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
16 ก.ค.59 18 ก.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 4,000
19 ก.ค.59 21 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
22 ก.ค.59 24 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
23 ก.ค.59 25 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
29 ก.ค.59 31 ก.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
30 ก.ค.59 1 ส.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน[บินบางกอกแอร์] 24,900.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
8 ก.ค.59 11 ก.ค.59 25 24,900 24,500 23,900 5,000
17 ก.ค.59 20 ก.ค.59 25 24,900 24,500 23,900 5,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ชเวดากอง 3วัน[บินนกแอร์] 10,900.-
วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว+
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ค.59 3 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
2 ก.ค.59 4 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
8 ก.ค.59 10 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
9 ก.ค.59 11 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
15 ก.ค.59 17 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
16 ก.ค.59 18 ก.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
17 ก.ค.59 19 ก.ค.59 35 11,900 11,500 10,900 3,000
18 ก.ค.59 20 ก.ค.59 35 11,900 11,500 10,900 3,000
19 ก.ค.59 21 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
22 ก.ค.59 24 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
23 ก.ค.59 25 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
29 ก.ค.59 31 ก.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 12,900.-
วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บินไทยสมายด์ พัก 4 ดาว+
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ค.59 3 ก.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
8 ก.ค.59 10 ก.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
15 ก.ค.59 17 ก.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
19 ก.ค.59 21 ก.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 3,000
22 ก.ค.59 24 ก.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
29 ก.ค.59 31 ก.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน[บินบางกอกแอร์] 19,900.-
วันเดินทาง ราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นั่งรถภายใน บิน PG 4 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
9 ก.ค.59 12 ก.ค.59 25 19,900 19,500 18,900 4,000
16 ก.ค.59 19 ก.ค.59 25 19,900 19,500 18,900 4,000
17 ก.ค.59 20 ก.ค.59 25 19,900 19,500 18,900 4,000
29 ก.ค.59 2 ส.ค.59 25 19,900 19,500 18,900 4,000
ทัวร์พม่า มกราคม ทัวร์พม่า กุมภาพันธ์
ทัวร์พม่า มีนาคม ทัวร์พม่า เมษายน
ทัวร์พม่า พฤษภาคม ทัวร์พม่า มิถุนายน
ทัวร์พม่า กรกฎาคม ทัวร์พม่า สิงหาคม
ทัวร์พม่า กันยายน ทัวร์พม่า ตุลาคม
ทัวร์พม่า พฤศจิกายน ทัวร์พม่า ธันวาคม

ไลน์ปรึกษาเพื่อน
[X] close
[X] close