ทัวร์พม่าเดือนพฤษภาคม 2561 ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ทัวร์พม่า พฤษภาคม

อัพเดททัวร์พม่าประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้มีทัวร์พม่าดี ๆ หลากหลายเส้นทางมาให้ท่าน ๆ ได้เลือกไปเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็น ทัวร์พม่าเดือนพฤษภาคม 3 วัน 2 คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน, พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน, พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ นั่งรถม้า 3 วัน, พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน, พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะหรือ มิงกุน 4 วัน, พม่า ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 4 วัน, พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน, มีหลากหลายวันให้เลือกในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งเดือน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บินนกแอร์] 9,999.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว+
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
30 เม.ย.59 2 พ.ค.59 35 12,999 12,999 12,500 3,000
1 พ.ค.59 3 พ.ค.59 35 11,999 11,999 11,500 3,000
5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 35 10,999 10,999 10,500 3,000
6 พ.ค.59 8 พ.ค.59 35 10,999 10,999 10,500 3,000
7 พ.ค.59 9 พ.ค.59 35 10,999 10,999 10,500 3,000
8 พ.ค.59 10 พ.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
13 พ.ค.59 15 พ.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
14 พ.ค.59 16 พ.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
20 พ.ค.59 22 พ.ค.59 35 11,999 11,999 11,500 3,000
21 พ.ค.59 23 พ.ค.59 35 11,999 11,999 11,500 3,000
27 พ.ค.59 29 พ.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
28 พ.ค.59 30 พ.ค.59 35 9,999 9,999 9,500 3,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4วัน[บินบางกอกแอร์] 14,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
6 พ.ค.59 9 พ.ค.59 25 14,900 14,500 13,900 4,000
20 พ.ค.59 23 พ.ค.59 25 14,900 14,500 13,900 4,000

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน2คืน[บินบางกอกแอร์] 13,900.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 พ.ค.59 3 พ.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
6 พ.ค.59 8 พ.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
20 พ.ค.59 22 พ.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
27 พ.ค.59 29 พ.ค.59 25 13,900 13,500 12,900 3,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน พัก 5 ดาว [บินนกแอร์] 13,900.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD พักโนโวเทล
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 พ.ค.59 3 พ.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 4,000
5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 35 15,900 15,500 14,900 4,000
6 พ.ค.59 8 พ.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 4,000
14 พ.ค.59 16 พ.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
19 พ.ค.59 21 พ.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 4,000
20 พ.ค.59 22 พ.ค.59 35 16,900 16,500 15,900 4,000
21 พ.ค.59 23 พ.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 4,000
27 พ.ค.59 29 พ.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
28 พ.ค.59 30 พ.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 4,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน[บินบางกอกแอร์] 24,900.-
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
6 พ.ค.59 9 พ.ค.59 25 24,900 24,500 23,900 5,000
20 พ.ค.59 23 พ.ค.59 25 24,900 24,500 23,900 5,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ชเวดากอง 3วัน[บินนกแอร์] 10,900.-
วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว+
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
29 เม.ย.59 1 พ.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 3,000
30 เม.ย.59 2 พ.ค.59 35 13,900 13,500 12,900 3,000
1 พ.ค.59 3 พ.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 35 11,900 11,500 10,900 3,000
6 พ.ค.59 8 พ.ค.59 35 11,900 11,500 10,900 3,000
7 พ.ค.59 9 พ.ค.59 35 11,900 11,500 10,900 3,000
8 พ.ค.59 10 พ.ค.59 35 10,900 13,500 12,900 3,000
13 พ.ค.59 15 พ.ค.59 35 10,900 13,500 12,900 3,000
14 พ.ค.59 16 พ.ค.59 35 10,900 13,500 12,900 3,000
20 พ.ค.59 22 พ.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
21 พ.ค.59 23 พ.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
27 พ.ค.59 29 พ.ค.59 35 11,900 11,500 10,900 3,000
28 พ.ค.59 30 พ.ค.59 35 10,900 10,500 9,900 3,000
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 12,900.-
วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บินไทยสมายด์ พัก 4 ดาว+
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 3,000
6 พ.ค.59 8 พ.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
13 พ.ค.59 15 พ.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
20 พ.ค.59 22 พ.ค.59 35 14,900 14,500 13,900 3,000
27 พ.ค.59 29 พ.ค.59 35 12,900 12,500 11,900 3,000
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน[บินบางกอกแอร์] 19,900.-
วันเดินทาง ราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นั่งรถภายใน บิน PG 4 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
19 พ.ค.59 22 พ.ค.59 25 19,900 19,500 18,900 4,000
28 พ.ค.59 31 พ.ค.59 25 19,900 19,500 18,900 4,000

FB Messenger Click

Hotline 0929590643

Line@ Official Click

[X] close
[X] close