ทัวร์พม่า วันสงกรานต์ 2561 ถูกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

อัพเดททัวร์พม่าช่วงสงกรานต์ 2561 เปิดยาว ๆ แบบนี้พม่าก็ถือว่าน่าเที่ยวอีกประเทศยิ่งช่วงสงกรานต์อากาศก็พอ ๆ กับบ้านเราเค้ามีสาดน้ำกันด้วยนะครับที่พม่า พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวพม่าขอบอกว่ามีเยอะมาก ๆ ยิ่งด้านพระพุทธศาสนายิ่งน่าไปศึกษามาก ๆ เพราะที่พม่าเค้าว่าประชาชนจะเก็บเงิน 70 % ไว้ทำบุญโดยเฉพาะเลยเวลาเข้าวัดต้องถอดรองเท้ากันทุกคนถือว่าเป็นธรรมเนียบปฏิบัติ ทัวร์พม่าช่วงสงกรานต์ ถือว่าเที่ยวได้ทั่วทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะ ย่างกุงเมืองหลวงเก่า เนปิดอเมืองหลวงใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม พุกามเมืองแห่งเจดีย์ มัณฑะเลย์เมืองแห่งสายน้ำ ทีนี่มีการปลุกผักลอยน้ำทะเลสาบน้ำจืดสวยมาก ๆ ทะเลสาบอินเล หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง ที่เหลืองอร่ามไปด้วยทองคำ บอกได้เลยพม่าเป็นอีกหนึ่งประเทศน่าไปทัวร์มาก ๆ ช่วงสงกรานต์เพื่อน ๆ อยากไปทัวร์ไหว้พระที่พม่าแนะนำเลยมีทริปดี ๆ ตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บิน8M] 12,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
5-เม.ย.-58 7-เม.ย.-58 14,900 14,500 13,500 4,000
9-เม.ย.-58 11-เม.ย.-58 15,900 15,500 14,500 4,000
13-เม.ย.-58 15-เม.ย.-58 15,900 15,500 14,500 4,000
14-เม.ย.-58 16-เม.ย.-58 15,900 15,500 14,500 4,000
15-เม.ย.-58 17-เม.ย.-58 14,900 14,500 13,500 4,000
18-เม.ย.-58 20-เม.ย.-58 14,900 14,500 13,500 4,000
19-เม.ย.-58 21-เม.ย.-58 14,900 14,500 13,500 4,000
25-เม.ย.-58 27-เม.ย.-58 14,900 14,500 13,500 4,000
26-เม.ย.-58 28-เม.ย.-58 14,900 14,500 13,500 4,000
30-เม.ย.-58 2-พ.ค.-58 14,900 14,500 13,500 4,000

อ่านโปรแกรมเต็ม >>

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4วัน3คืน[บิน8M] 17,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1-เม.ย.-58 4-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 5,900
3-เม.ย.-58 6-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 5,900
11-เม.ย.-58 14-เม.ย.-58 19,900 19,500 18,900 5,900
23-เม.ย.-58 26-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 5,900

อ่านโปรแกรมเต็ม >>

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4วัน3คืน[บินPG] 20,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
3-เม.ย.-58 6-เม.ย.-58 20,900 20,500 19,900 5,900
11-เม.ย.-58 14-เม.ย.-58 20,900 20,500 19,900 5,900
12-เม.ย.-58 15-เม.ย.-58 20,900 20,500 19,900 5,900
17-เม.ย.-58 20-เม.ย.-58 20,900 20,500 19,900 5,900
24-เม.ย.-58 27-เม.ย.-58 20,900 20,500 19,900 5,900

อ่านโปรแกรมเต็ม >>

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บินDD] 16,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2-เม.ย.-58 4-เม.ย.-58 17,900 17,500 16,900 4,500
3-เม.ย.-58 5-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
4-เม.ย.-58 6-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
5-เม.ย.-58 7-เม.ย.-58 17,900 17,500 16,900 4,500
10-เม.ย.-58 12-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
11-เม.ย.-58 13-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
12-เม.ย.-58 14-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
13-เม.ย.-58 15-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
14-เม.ย.-58 16-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
17-เม.ย.-58 19-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
18-เม.ย.-58 20-เม.ย.-58 17,900 17,500 16,900 4,500
19-เม.ย.-58 21-เม.ย.-58 17,900 17,500 16,900 4,500
24-เม.ย.-58 26-เม.ย.-58 16,900 16,500 15,900 4,500
25-เม.ย.-58 27-เม.ย.-58 16,900 16,500 15,900 4,500
26-เม.ย.-58 28-เม.ย.-58 16,900 16,500 15,900 4,500
30-เม.ย.-58 2-พ.ค.-58 18,900 18,500 17,900 4,500

อ่านโปรแกรมเต็ม >>

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บินPG] 18,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4-เม.ย.-58 6-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
11-เม.ย.-58 13-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
12-เม.ย.-58 14-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
13-เม.ย.-58 15-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
17-เม.ย.-58 19-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
24-เม.ย.-58 26-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500

อ่านโปรแกรมเต็ม >>

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน[บินPG] 24,900.-
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4-เม.ย.-58 6-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
11-เม.ย.-58 13-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
12-เม.ย.-58 14-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
13-เม.ย.-58 15-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
17-เม.ย.-58 19-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500
24-เม.ย.-58 26-เม.ย.-58 18,900 18,500 17,900 4,500

อ่านโปรแกรมเต็ม >>

[X] close
[X] close