ทัวร์พม่าเดือนเมษายน 2561 ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ทัวร์พม่าเมษายน

อัพเดททัวร์พม่าเดือนเมษายนกันหน่อยเมษายนพม่าถือว่าน่าเที่ยวอีกหนึ่งเดือนยิ่งสงกรานต์ที่ประเทศพม่าก็มีการเล่นสาดน้ำเหมือนกันและหยุดช่วงสงกรานต์ทำให้เรามีเวลาไปเที่ยวพม่าในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ผมมีโปรแกรมทัวร์พม่าช่วงเดือนเมษายน 2561 มาฝากเพื่อน ๆ มีโปรแกรมทั่วประเทศพม่ากันเลยทีเดียว มีทัวร์พม่าตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไปจนถึง 6 วันทัวร์พม่าแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน หรือ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ นั่งรถม้า 3 วัน หรือจะเป็น ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 4 วัน หรือสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะเที่ยวพม่าให้เต็มอิ่มต้องนี้เลย แกรนด์พม่า(ย่างกุ้ง,พุกาม,มัณฑะเลย์,อินเล 6 วัน)

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บิน8M] 12,900.-

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ม.ค.58

1 ก.พ.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

6 ก.พ.58

8 ก.พ.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

13 ก.พ.58

15 ก.พ.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

21 ก.พ.58

23 ก.พ.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

27 ก.พ.58

1 มี.ค.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

6 มี.ค.58

8 มี.ค.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

13 มี.ค.58

15 มี.ค.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

20 มี.ค.58

22 มี.ค.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

27 มี.ค.58

29 มี.ค.58

32

12,900

12,500

11,900

4,000

5 เม.ย.58

7 เม.ย.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

9 เม.ย.58

11 เม.ย.58

32

15,900

15,500

14,500

4,000

13 เม.ย.58

15 เม.ย.58

32

15,900

15,500

14,500

4,000

14 เม.ย.58

16 เม.ย.58

32

15,900

15,500

14,500

4,000

15 เม.ย.58

17 เม.ย.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

18 เม.ย.58

20 เม.ย.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

19 เม.ย.58

21 เม.ย.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

25 เม.ย.58

27 เม.ย.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

26 เม.ย.58

28 เม.ย.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

30 เม.ย.58

2 พ.ค.58

32

14,900

14,500

13,500

4,000

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4วัน3คืน[บิน8M] 17,900.-

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ม.ค.58

2 ก.พ.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

6 ก.พ.58

9 ก.พ.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

13 ก.พ.58

16 ก.พ.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

20 ก.พ.58

23 ก.พ.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

27 ก.พ.58

2 มี.ค.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

6 มี.ค.58

9 มี.ค.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

13 มี.ค.58

16 มี.ค.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

20 มี.ค.58

23 มี.ค.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

27 มี.ค.58

30 มี.ค.58

32

17,900

17,500

16,900

5,900

1 เม.ย.58

4 เม.ย.58

32

18,900

18,500

17,900

5,900

3 เม.ย.58

6 เม.ย.58

32

18,900

18,500

17,900

5,900

11 เม.ย.58

14 เม.ย.58

32

19,900

19,500

18,900

5,900

23 เม.ย.58

26 เม.ย.58

32

18,900

18,500

17,900

5,900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4วัน3คืน[บินPG] 20,900.-

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

22 ม.ค.58

25 ม.ค.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

5 ก.พ.58

8 ก.พ.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

13 ก.พ.58

16 ก.พ.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

20 ก.พ.58

23 ก.พ.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

4 มี.ค.58

7 มี.ค.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

5 มี.ค.58

8 มี.ค.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

13 มี.ค.58

16 มี.ค.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

27 มี.ค.58

30 มี.ค.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

3 เม.ย.58

6 เม.ย.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

11 เม.ย.58

14 เม.ย.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

12 เม.ย.58

15 เม.ย.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

17 เม.ย.58

20 เม.ย.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

24 เม.ย.58

27 เม.ย.58

35

20,900

20,500

19,900

5,900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บินDD] 16,900.-

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ม.ค.57

1 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

31 ม.ค.57

2 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

1 ก.พ.58

3 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

6 ก.พ.58

8 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

7 ก.พ.58

9 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

8 ก.พ.58

10 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

12 ก.พ.58

14 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

13 ก.พ.58

15 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

14 ก.พ.58

16 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

21 ก.พ.58

23 ก.พ.58

15

16,900

16,500

15,900

4,500

22 ก.พ.58

24 ก.พ.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

27 ก.พ.58

1 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

28 ก.พ.58

2 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

1 มี.ค.58

3 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

4 มี.ค.58

6 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

5 มี.ค.58

7 มี.ค.58

35

17,900

17,500

16,900

4,500

6 มี.ค.58

8 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

7 มี.ค.58

9 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

8 มี.ค.58

10 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

13 มี.ค.58

15 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

14 มี.ค.58

16 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

15 มี.ค.58

17 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

20 มี.ค.58

22 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

22 มี.ค.58

24 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

27 มี.ค.58

29 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

28 มี.ค.58

30 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

29 มี.ค.58

31 มี.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

2 เม.ย.58

4 เม.ย.58

35

17,900

17,500

16,900

4,500

3 เม.ย.58

5 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

4 เม.ย.58

6 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

5 เม.ย.58

7 เม.ย.58

35

17,900

17,500

16,900

4,500

10 เม.ย.58

12 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

11 เม.ย.58

13 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

12 เม.ย.58

14 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 เม.ย.58

15 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

14 เม.ย.58

16 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

17 เม.ย.58

19 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

18 เม.ย.58

20 เม.ย.58

35

17,900

17,500

16,900

4,500

19 เม.ย.58

21 เม.ย.58

35

17,900

17,500

16,900

4,500

24 เม.ย.58

26 เม.ย.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

25 เม.ย.58

27 เม.ย.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

26 เม.ย.58

28 เม.ย.58

35

16,900

16,500

15,900

4,500

30 เม.ย.58

2 พ.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน[บินPG] 18,900.-

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ม.ค.58

1 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

6 ก.พ.58

8 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 ก.พ.58

15 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

20 ก.พ.58

22 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

21 ก.พ.58

23 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

27 ก.พ.58

1 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

6 มี.ค.58

8 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 มี.ค.58

15 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

20 มี.ค.58

22 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

27 มี.ค.58

29 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

4 เม.ย.58

6 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

11 เม.ย.58

13 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

12 เม.ย.58

14 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 เม.ย.58

15 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

17 เม.ย.58

19 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

24 เม.ย.58

26 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน[บินPG] 24,900.-

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ม.ค.58

1 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

6 ก.พ.58

8 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 ก.พ.58

15 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

20 ก.พ.58

22 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

21 ก.พ.58

23 ก.พ.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

27 ก.พ.58

1 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

6 มี.ค.58

8 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 มี.ค.58

15 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

20 มี.ค.58

22 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

27 มี.ค.58

29 มี.ค.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

4 เม.ย.58

6 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

11 เม.ย.58

13 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

12 เม.ย.58

14 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

13 เม.ย.58

15 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

17 เม.ย.58

19 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

24 เม.ย.58

26 เม.ย.58

35

18,900

18,500

17,900

4,500

FB Messenger Click

Hotline 0929590643

Line@ Official Click

[X] close
[X] close