ทัวร์บาหลี เดือนมิถุนายน 2566 (2023) พิเศษกว่าเจ้าอื่นแน่นอนอัพเดททัวร์บาหลีประจำเดือนมิถุนายน 2567 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาทัวร์บาหลี มิถุนายน นี้อยากทราบรายละเอียดการเดินทางว่ามีเส้นทางและวันเวลาไหนบ้างในเดือนมิถุนายน 2023 นี้ ทัวร์บาหลีเป็นอีกหนึ่งทัวร์ที่ชาวไทยนิยมไปชมความงามของธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่และยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ไฮไลท์ของการไปทัวร์บาหลีนั้นก็มีหลากหลายอย่างบารองแดนซ์เป็นการรำระบำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังมีวัดวาต่าง ๆ มากมายหลายแห่งมาก ๆ ไฮไลท์ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี

  • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
  • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่ สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
  • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า”วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”
  • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย

 

ทัวร์บาหลี มิถุนายน 2023 โค้ดทัวร์ โปรแกรมเต็ม
(ม.ค.-มิ.ย.) ทัวร์บาหลี วัดเบซากีย์ วัดเลมปูยาง 4วัน(บินไลออนแอร์) 13,999.- BLSP-9
(ม.ค.-มิ.ย.) ทัวร์บาหลี วัดเบซากีย์ วัดเลมปูยาง 3วัน(บินไลออนแอร์) 9,999.- BLSP-11
(ม.ค.-มิ.ย.) ทัวร์บาหลี สวิงค์ วัดน้ำพุ คินตามณี 3วัน(บินไลออนแอร์) 7,999.- BLSP-14
(มี.ค.-ก.ค. ) ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน(บินแอร์เอเชีย) 18,999.- BLSP-15
(มิถุนายน) ทัวร์อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน3คืน[บินการบินไทย] 21,999.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: ST-76
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บาหลี – วัดอูลูวาตู – ระบำไฟ Kacak Fire Dance
วันที่ 2 ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอูลันดานู บราตัน – ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด – วัดทานาห์ลอต
วันที่ 4 สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านกฤษณา – บาหลี – กรุงเทพ
02-05 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
21,999.-
21,999.-
โปรแกรมเต็ม :
(มิถุนายน) ทัวร์อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน3คืน[บินการบินไทย] 21,999.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: ST-77
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บาหลี – วัดอูลูวาตู – ระบำไฟ Kacak Fire Dance
วันที่ 2 ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดทานาห์ล็อต
วันที่ 3 บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน –วัดเมนดุท – วัดพรามนันต์ -บาหลี
วันที่ 4 ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน – ช้อปปิ้งร้านกฤษณา – บาหลี – กรุงเทพ
02-05 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
28,911
28,911
โปรแกรมเต็ม :

ทัวร์บาหลีตลอดทั้งปี

ทัวร์บาหลี มกราคม ทัวร์บาหลี กุมภาพันธ์
ทัวร์บาหลี มีนาคม ทัวร์บาหลี เมษายน
ทัวร์บาหลี พฤษภาคม ทัวร์บาหลี มิถุนายน
ทัวร์บาหลี กรกฎาคม ทัวร์บาหลี สิงหาคม
ทัวร์บาหลี กันยายน ทัวร์บาหลี ตุลาคม
ทัวร์บาหลี พฤศจิกายน ทัวร์บาหลี ธันวาคม
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]