ทัวร์เกาะเชจู 3 วัน 1 คืน 5,700 บาท เท่านั้นสวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะมาแนะนำทัวร์เกาะเชจู 3 วัน 1 คืน กันดูบ้างเพราะปรกติที่ผ่านมาทัวร์เกาะเชจูจะเป็นทัวร์แบบ 4 วัน 2 คืน ซึ่งตอนนี้ผมมีเกาะเชจูแบบ 3 วัน สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีวันหยุดน้อยไม่อยากลาเพิ่มทัวร์เชจู 3 วัน 1 คืน ถือว่าตอบโจทย์มาก ๆ ซึ่งโปรแกรมนี้เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ไปจนถึง พฤศจิกายน 2562 และราคาก็สุดแสนจะโดนใจมาก ๆ ครึ่งหมื่นนิด ๆ ผมมีโปรแกรมคร่าว ๆ มาฝากเพื่อน ๆ หากเพื่อน ๆ ที่สนใจก็สามารถสอบถามพนักงานได้ทันที

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
2 Day เดินทางถึงสนามบินเจจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหล คิตตี้ เจจู – โชว์กายกรรม – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์
3 Day ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – ออกจากสนามบินเจจู – กรุงเทพ

1 Day

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เป็นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทั้งภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชั้นนำที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตั้งเมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มีความยุติธรรมแก่ลูกค้าตามคำเรียกร้อง และยังได้มีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทำให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจนประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยนำวิธีเหล่านี้มาปฏิบัติ จนทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในด้านความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดและมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

2 Day

เดินทางถึงสนามบินเจจู

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟที่ดับแล้ว
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค

พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O’SULLOC) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จำหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคิตตี้ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่ พร้อมเรื่องราวและประวัติความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะสำหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจำหน่ายเค๊กหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอร่อยที่ไม่ควรพลาด

JIMDAK

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ

โชว์กายกรรม

จากนั้นพาท่านเข้าชม โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลางอากาศ โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลางอากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้ คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นที่จำกัด ที่เข้าไปขับสวนทางกันอยู่ในลูกโลก ซึ่งสนุก ตื่นเต้นเร้าใจ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ทั้งฮอล

วัดซันบังซา

จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นพระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร่ำรวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการทำบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู่มหาสมุทร
ภูเขาซองอัค

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN) เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดำ น้ำทะเลสีดำแปลกตา เป็นจุดดำน้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สำหรับทำลายเรือของอเมริกา โดยทำเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง “แดจังกึม”ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกับหอยเป๋าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ำหญิงวัยชรา. งมขึ้นมาขายกันอยู่ริมชายฝั่ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน

จากนั้นพาทุกท่านชม ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาที่ตอนนี้กลายเป็นธารน้ำทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกด้วย
ศูนย์เครื่องสำอางค์

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม

ซัมกย็อบซัล

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี โดยการนำหมูสามชั้นไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน้ำมันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย

Hotel
Sea & Hotel or SML Hotel (7C)

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

3 Day

Breakfast
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง

จากนั้นนำท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน
ร้านน้ำมันสน

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม “ซองอึบ” (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสำหรับทำ “กิมจิ” หรือผักดองของเกาหลี แต่สำหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสำหรับหมัก “โอมีจา” หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก
ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน

จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่นได้ดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
Lunch
แทจีพลูแบ็ก

บริการท่านด้วย “แทจีพลูแบ็ก” เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ
Tourist spot
PM
ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It’s Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ
ดาวทาวน์เมืองเชจู

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย
ออกจากสนามบินเจจู – กรุงเทพ

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พร้อมความประทับใจ

01.00-02-00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาะเชจู สิงหาคม 2562
03/Aug/2019 ∼ 05/Aug/2019 3D1N 6,300
04/Aug/2019 ∼ 06/Aug/2019 3D1N 5,700
05/Aug/2019 ∼ 07/Aug/2019 3D1N 5,700
06/Aug/2019 ∼ 08/Aug/2019 3D1N 5,700
07/Aug/2019 ∼ 09/Aug/2019 3D1N 5,700
08/Aug/2019 ∼ 10/Aug/2019 3D1N 6,300
09/Aug/2019 ∼ 11/Aug/2019 3D1N 9,900
10/Aug/2019 ∼ 12/Aug/2019 3D1N 7,900
11/Aug/2019 ∼ 13/Aug/2019 3D1N 6,300
12/Aug/2019 ∼ 14/Aug/2019 3D1N 5,700
13/Aug/2019 ∼ 15/Aug/2019 3D1N 5,700
14/Aug/2019 ∼ 16/Aug/2019 3D1N 5,700
15/Aug/2019 ∼ 17/Aug/2019 3D1N 6,300
16/Aug/2019 ∼ 18/Aug/2019 3D1N 6,900
17/Aug/2019 ∼ 19/Aug/2019 3D1N 6,300
18/Aug/2019 ∼ 20/Aug/2019 3D1N 5,700
19/Aug/2019 ∼ 21/Aug/2019 3D1N 5,700
20/Aug/2019 ∼ 22/Aug/2019 3D1N 5,700
21/Aug/2019 ∼ 23/Aug/2019 3D1N 5,700
22/Aug/2019 ∼ 24/Aug/2019 3D1N 6,300
23/Aug/2019 ∼ 25/Aug/2019 3D1N 6,900
24/Aug/2019 ∼ 26/Aug/2019 3D1N 6,300
25/Aug/2019 ∼ 27/Aug/2019 3D1N 5,700
26/Aug/2019 ∼ 28/Aug/2019 3D1N 5,700
27/Aug/2019 ∼ 29/Aug/2019 3D1N 5,700
28/Aug/2019 ∼ 30/Aug/2019 3D1N 5,700
29/Aug/2019 ∼ 31/Aug/2019 3D1N 6,300
30/Aug/2019 ∼ 01/Sep/2019 3D1N 6,900
31/Aug/2019 ∼ 02/Sep/2019 3D1N 6,300
ทัวร์เกาะเชจู กันยายน 2562
01/Sep/2019 ∼ 03/Sep/2019 3D1N 6,300
02/Sep/2019 ∼ 04/Sep/2019 3D1N 6,300
03/Sep/2019 ∼ 05/Sep/2019 3D1N 6,300
04/Sep/2019 ∼ 06/Sep/2019 3D1N 6,300
05/Sep/2019 ∼ 07/Sep/2019 3D1N 6,900
06/Sep/2019 ∼ 08/Sep/2019 3D1N 7,500
07/Sep/2019 ∼ 09/Sep/2019 3D1N 6,900
08/Sep/2019 ∼ 10/Sep/2019 3D1N 6,300
09/Sep/2019 ∼ 11/Sep/2019 3D1N 6,300
10/Sep/2019 ∼ 12/Sep/2019 3D1N 6,300
11/Sep/2019 ∼ 13/Sep/2019 3D1N 6,300
12/Sep/2019 ∼ 14/Sep/2019 3D1N 6,900
13/Sep/2019 ∼ 15/Sep/2019 3D1N 7,500
14/Sep/2019 ∼ 16/Sep/2019 3D1N 6,900
15/Sep/2019 ∼ 17/Sep/2019 3D1N 6,300
16/Sep/2019 ∼ 18/Sep/2019 3D1N 6,300
17/Sep/2019 ∼ 19/Sep/2019 3D1N 6,300
18/Sep/2019 ∼ 20/Sep/2019 3D1N 6,300
19/Sep/2019 ∼ 21/Sep/2019 3D1N 6,900
20/Sep/2019 ∼ 22/Sep/2019 3D1N 7,500
21/Sep/2019 ∼ 23/Sep/2019 3D1N 6,900
22/Sep/2019 ∼ 24/Sep/2019 3D1N 6,300
23/Sep/2019 ∼ 25/Sep/2019 3D1N 6,300
24/Sep/2019 ∼ 26/Sep/2019 3D1N 6,300
25/Sep/2019 ∼ 27/Sep/2019 3D1N 6,300
26/Sep/2019 ∼ 28/Sep/2019 3D1N 6,900
27/Sep/2019 ∼ 29/Sep/2019 3D1N 7,500
28/Sep/2019 ∼ 30/Sep/2019 3D1N 6,900
29/Sep/2019 ∼ 01/Oct/2019 3D1N 6,300
30/Sep/2019 ∼ 02/Oct/2019 3D1N 6,300
ทัวร์เกาะเชจู ตุลาคม 2562
01/Oct/2019 ∼ 03/Oct/2019 3D1N 7,700
02/Oct/2019 ∼ 04/Oct/2019 3D1N 7,700
03/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 3D1N 8,300
04/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 3D1N 8,900
05/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 3D1N 8,300
06/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 3D1N 7,700
07/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 3D1N 7,700
08/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 3D1N 7,700
09/Oct/2019 ∼ 11/Oct/2019 3D1N 7,700
10/Oct/2019 ∼ 12/Oct/2019 3D1N 8,300
11/Oct/2019 ∼ 13/Oct/2019 3D1N 11,900
12/Oct/2019 ∼ 14/Oct/2019 3D1N 10,900
13/Oct/2019 ∼ 15/Oct/2019 3D1N 8,300
14/Oct/2019 ∼ 16/Oct/2019 3D1N 7,700
15/Oct/2019 ∼ 17/Oct/2019 3D1N 7,700
16/Oct/2019 ∼ 18/Oct/2019 3D1N 7,700
17/Oct/2019 ∼ 19/Oct/2019 3D1N 8,300
18/Oct/2019 ∼ 20/Oct/2019 3D1N 8,900
19/Oct/2019 ∼ 21/Oct/2019 3D1N 8,300
20/Oct/2019 ∼ 22/Oct/2019 3D1N 7,700
21/Oct/2019 ∼ 23/Oct/2019 3D1N 7,700
22/Oct/2019 ∼ 24/Oct/2019 3D1N 7,700
23/Oct/2019 ∼ 25/Oct/2019 3D1N 7,700
24/Oct/2019 ∼ 26/Oct/2019 3D1N 8,300
25/Oct/2019 ∼ 27/Oct/2019 3D1N 8,900
26/Oct/2019 ∼ 28/Oct/2019 3D1N 8,300
27/Oct/2019 ∼ 29/Oct/2019 3D1N 7,700
28/Oct/2019 ∼ 30/Oct/2019 3D1N 7,700
29/Oct/2019 ∼ 31/Oct/2019 3D1N 7,700
30/Oct/2019 ∼ 01/Nov/2019 3D1N 7,700
31/Oct/2019 ∼ 02/Nov/2019 3D1N 8,300
ทัวร์เกาะเชจู พฤศจิกายน 2562
01/Nov/2019 ∼ 03/Nov/2019 3D1N 7,900
02/Nov/2019 ∼ 04/Nov/2019 3D1N 7,300
03/Nov/2019 ∼ 05/Nov/2019 3D1N 6,700
04/Nov/2019 ∼ 06/Nov/2019 3D1N 6,700
05/Nov/2019 ∼ 07/Nov/2019 3D1N 6,700
06/Nov/2019 ∼ 08/Nov/2019 3D1N 6,700
07/Nov/2019 ∼ 09/Nov/2019 3D1N 7,300
08/Nov/2019 ∼ 10/Nov/2019 3D1N 7,900
09/Nov/2019 ∼ 11/Nov/2019 3D1N 7,300
10/Nov/2019 ∼ 12/Nov/2019 3D1N 6,700
11/Nov/2019 ∼ 13/Nov/2019 3D1N 6,700
12/Nov/2019 ∼ 14/Nov/2019 3D1N 6,700
13/Nov/2019 ∼ 15/Nov/2019 3D1N 6,700
14/Nov/2019 ∼ 16/Nov/2019 3D1N 7,300
15/Nov/2019 ∼ 17/Nov/2019 3D1N 7,900
16/Nov/2019 ∼ 18/Nov/2019 3D1N 7,300
17/Nov/2019 ∼ 19/Nov/2019 3D1N 6,700
18/Nov/2019 ∼ 20/Nov/2019 3D1N 6,700
19/Nov/2019 ∼ 21/Nov/2019 3D1N 6,700
20/Nov/2019 ∼ 22/Nov/2019 3D1N 6,700
21/Nov/2019 ∼ 23/Nov/2019 3D1N 7,300
22/Nov/2019 ∼ 24/Nov/2019 3D1N 7,900
23/Nov/2019 ∼ 25/Nov/2019 3D1N 7,300
24/Nov/2019 ∼ 26/Nov/2019 3D1N 6,700
25/Nov/2019 ∼ 27/Nov/2019 3D1N 6,700
26/Nov/2019 ∼ 28/Nov/2019 3D1N 6,700
27/Nov/2019 ∼ 29/Nov/2019 3D1N 6,700
28/Nov/2019 ∼ 30/Nov/2019 3D1N 7,300
29/Nov/2019 ∼ 01/Dec/2019 3D1N 7,900
30/Nov/2019 ∼ 02/Dec/2019 3D1N 7,300
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]