ทัวร์พม่า ราคาถูก 2561 (2018) ถูกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

Sharing

มาแล้วจ้าวันนี้รวบรวมเอาทัวร์พม่าตลอดทั้งปี 2561 มาฝากเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกจองกัน ทัวร์พม่าถือว่าเป็นทัวร์ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยปัจจุบันนี้มีทัวร์พม่าหลากหลายเส้นทางมาก ๆ ทั้งทริปไหว้พระ ทัวร์ธรรมชาติ และก็มีตั้งแต่ ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ก็สามารถเที่ยวได้ตลอดจนทริป 5วัน4คืน และยังมีอีกมากมาย ปัจจุบันทัวร์พม่ายังต้องทำวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แต่ทำไม่อยากเราไม่ต้องไปยื่นเองบริษัททัวร์ทำให้หมดเพียงแต่กรอกเอกสารในการยื่นวีซ่าเท่านั้นถือว่าสะดวกมา ๆ เรามาดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวในพม่ามีอะไรกันบ้าง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่กลาวมาถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียว ผมมีลิงค์ทัวรพม่าแต่ละเดือนมากฝากเพื่อน ๆ เราไปดูกันเลยครับ

ไฮไลท์ของทัวร์พม่าแต่ละเส้นทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน3คืน
  • วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
  • วันที่สอง กรุงเนปิดอว์ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน
  • วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง ย่างกุ้ง เทพทันใจ ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่สี่ ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่าแต่ละเดือนคลิ๊กด้านล่างได้เลยจ้า

ทัวร์พม่า มกราคม ทัวร์พม่า กุมภาพันธ์
ทัวร์พม่า มีนาคม ทัวร์พม่า เมษายน
ทัวร์พม่า พฤษภาคม ทัวร์พม่า มิถุนายน
ทัวร์พม่า กรกฎาคม ทัวร์พม่า สิงหาคม
ทัวร์พม่า กันยายน ทัวร์พม่า ตุลาคม
ทัวร์พม่า พฤศจิกายน ทัวร์พม่า ธันวาคม

ทัวร์พม่า 2018

โปรแกรมทัวร์ พม่า 61-62 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(พ.ย.-มี.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  3วัน2คืน[บินนกแอร์] 9,999.- BI-90 DD
(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  2วัน[บินนกแอร์] 7,900.- BI-91 DD
(ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน[บินไทยไลออนแอร์] 12,900.- BI-92 SL
(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน [บินไทยไลออนแอร์] 12,900.- BI-93 SL
(ส.ค.-ปีใหม่) ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน2คืน[บินบางกอกแอร์] 11,900.- BI-94 PG
(ส.ค.-ปีใหม่) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน[บินนกแอร์] 10,900.- BI-96 DD
(ส.ค.-ปีใหม่) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 11,900.- BI-97 FD
(ต.ค.-ม.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน [บินไทยไลออนแอร์] 12,900.- BI-98 SL
(ส.ค.-ม.ค.) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน[บินแอร์เอเชีย] 16,900.- BI-99 FD
(ส.ค.-ปีใหม่) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน[บินบางกอกแอร์] 17,900.- BI-100 PG
(ส.ค.-ม.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 20,900.- BI-101 FD
(ต.ค.-ม.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน[บินแอร์เอเชีย] 18,900.- BI-102 FD
(พ.ย.-มี.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน[บินนกแอร์] 10,900.- BI-103 DD
(ส.ค.-ปีใหม่) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน[บินบางกอกแอร์] 11,900.- BI-105 PG
(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2วัน[บินแอร์เอเชีย] 6,900.- BI-107 FD
(ส.ค.-ม.ค.) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4วัน[บินแอร์เอเชีย] 12,900.- BI-109 FD
(ส.ค.-ปีใหม่) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4วัน[บินบางกอกแอร์] 13,900.- BI-110 PG
(ส.ค.-ม.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 11,900.- BI-111 FD
(ธ.ค.-มี.ค.) ทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน(บินบางกอกแอร์เชียงใหม่) 20,888.- MGT-15 PG
(ปีใหม่-มี.ค.) ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4วัน(บินบางกอกแอร์เชียงใหม่) 24,888.- MGT-16 PG
(ปีใหม่-ก.พ.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน(บินแอร์เอเชียเชียงใหม่) 16,888.- MGT-17 FD
(พ.ย.-มี.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน(บินแอร์เอเชียเชียงใหม่) 12,888.- MGT-18 FD
(ม.ค., มี.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน(บินแอร์เอเชียเชียงใหม่) 14,888.- MGT-19 FD
(ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน(บินบางกอกแอร์เชียงใหม่) 21,888.- MGT-20 PG
(ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน(บินบางกอกแอร์เชียงใหม่) 22,888.- MGT-21 PG
(ปีใหม่) ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน(บินบางกอกแอร์) 14,900.- MGT-22 PG
(ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน(บินนกแอร์) 6,888.- MGT-23 DD
(พ.ย.-ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน(บินนกแอร์) 12,888.- MGT-24 DD
(พ.ย.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน (บินนกแอร์) 3,999.- MGT-25 DD
(พ.ย.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า มูเตลู 1 วัน(นกแอร์) 4,888.- MGT-26 DD
(พ.ย.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า อินเล ย่างกุ้ง 3วัน(บินนกแอร์) 18,888.- MGT-27 DD
(ธ.ค.-ก.พ.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน(บินแอร์เอเชีย) 8,900.- MGT-28 FD
(พ.ย.-ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน(บินบางกอกแอร์) 11,888.- MGT-29 PG
(พ.ย.-ธ.ค.) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน(บินบางกอกแอร์) 7,900.- MGT-30 PG

Sharing

[X] close
[X] close