ทำพาสปอร์ต (Passport)

การเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นต้องมีพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งต้องไปยื่นทำหนังสือเดินทางได้ที่นี่

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
– กรมการกงสุล / สาขาแจ้งวัฒนะ (02-9817171)
– กรมการกงสุล / สาขาเซ็นทรัล / บางนา (ชั้น 5) / ลานจอดรถ (02-3838401-3)
– กรมการกงสุล / สาขาปิ่นเกล้า / ตึก กระทรวงวัฒนธรรม (ชั้นใต้ดิน) / 02-4468111-2
– กองตรวจคนเข้าเมือง / ถ.แจ้งวัฒนะ 7 / 02-1419889
– กระทรวงการต่างประเทศ (ถ.ศรีอยุธยา) 02-6435000 ต่อ (กองหมู่เกาะแปซิฟิค) / (กองยุโรป) ต่อ 3209
เอกสารการทำหนังสือเดินทาง
– สำเนาบัตรประชาชนพร้อม (ตัวจริง)
– เปิดทำการเวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ทุกสาขา)
– ระยะเวลาทำการ 3 วัน (ทุกสาขา)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]