ทำวีซ่ารัสเซีย (รับยื่นวีซ่ารัสเซีย)วีซ่ารัสเซีย

เวลาทำการ จันทร์ – อังคาร – พฤหัสฯ – ศุกร์ (หยุดวันพุธ)
เวลายื่น 09.00 น. – 12.00 น.
เวลารับเล่ม 09.00 น. – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 5 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 2,200 บาท/ หรือ (60 US/ จ่ายเป็นเงิน US)
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว) ด่วน 1 วัน/ 120 US หรือ 4,400 บาท (ยื่นวีซ่าตอนเช้า-รับวีซ่าช่วงบ่าย)

เอกสารการยื่นวีซ่ารัสเซีย
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. Work Permit (ต่างชาติ)
6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
7. Tourist Voucher (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศรัสเซียเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร(ตัวจริง) กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]