(ส.ค.-พ.ย.) ทัวร์เกาหลี BAEKJE 5วัน3คืน[บินEASTAR,JEJU,JIN,T’WAY] 11,900.-โค้ดทัวร์ TW-5

โปรแกรมการเดินทาง
• ชมหอสังเกตการณ์โอดูซาน
• หมู่บ้านโพรงวองซ์
• Aqua Planet
• นมัสการพระ ณ วัดมาก๊กซา
• แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒธรรมแพ็กเจ
• ชมความสวยงาม ณป้อมคงซานซอง
• สนุกสนาน เพลิดเพลินที่สวนสนุก เอเวอร์แลนด์

• คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER
• ชมคอนเสริตเสมือนจริง K-live
• เดินชิว ที่ จตุรัสควางฮวามุน – คลองชองเกชอน
• ช็อปปิ้งน้ำมันสน / สมุนไพร /โสม
เครื่องสำอาง
• ช็อปปิ้งจุใจ /ฮงแด/ ตลาดเมียงดง
• ช็อปปิ้งแบรนด์เนม Duty Free

กำหนดการเดินทาง เดือน 01 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร

22.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET โดยเที่ยวบิน ZE512 หรือเทียบเท่า EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์คอสไม่เสริฟอาหารบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้ำเปล่าเท่านั้น(ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

วันที่สองของการเดินทาง หอสังเกตุการณ์ โอดูซาน – หมู่บ้านฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – วัดมาก๊กซา

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี

พาท่านเที่ยวชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน ตั้งอยู่บนเขาโอดูซาน จุดนี้เองสามารถมองเห็นภาพด้านบนเหนือแม่น้ำฮันและแม่น้ำอิมจินกัง ที่อยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ที่นี่ผู้มาเยือนจะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูเกาหลีเหนือได้ ทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือกำลังทำการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงสิ่งของที่สะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึงสิ่งจำเป็นในชีวิต เสื้อผ้า หนังสือ และเครื่องใช้ภายในบ้านในปัจจุบันที่จัดแสดงไว้ด้วย และ ยังสามารถอุดหนุนสินค้าของชาวเกาหลีเหนือเพื่อการกุศลได้อีก

พาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส La Provance Village มีร้านค้าสร้างด้วยไม้ทาสีต่างๆ สดใส สีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในจะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ร้านกาแฟ ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาแล้วหลายเรื่อง

กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เป็นเมนูหม้อไฟร้อนๆ จะเป็นการนำผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ำซุป ผักต่างๆในหม้อ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน อร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ Aquarium เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้ไปเยือนเกาหลีใต้ เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ สวยงาม มีตู้ปลาจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ก็มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ำให้ชมอย่างเพลิดเพลิน

หลังจากนั้นพาท่านสู่เมืองคงจู แวะนมัสการพระ ณ “วัดมาก๊กซา” (Magoksa Temple) สักการะพระพุทธรูปศักดิ์์สิทธิ์สมัยอาณาจักรแพ็กเจ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.643 โดย “Jajang” ท่านเป็นพระสงฆ์อยุ่ในสมัยอาณาจักรชิลล่า รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมผสมผสานหลายอาณาจักรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดแห่งนี้ตั้งอยุ่ริมแม่น้ำ “แทกึก” ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบหยินหยาง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีท่านจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของต้นไม้เปลี่ยนสีทั่วทั้งบริเวณวัด
เย็น บริการท่านด้วยอาหาร “โอรีจูมุลล็อค” จะมีส่วนผสมของเนื้อเป็ด ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ น้ำมันงา หัวหอม เห็ด ต้นหอม และเครื่องเทศ ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม มีรสเผ็ดกลางๆ เสิร์ฟพร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ หากได้รับประทานแล้วท่านจะติดใจอย่างแน่นอนพาท่าน
ที่พัก เข้าพักที่ BENIKEA GUNSAN RIVER HILL / หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ – ป้อมคงซานซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านเข้าสู่เมือง ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ จำลองการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น ประกอบไปด้วยพระราชวังซาบิกุง (Sabigung) เป็นพระราชวังหลวงแห่งแรกของสามแผ่นดิน วังแห่งนี้สร้างในสมัย Sabi เป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีมากที่สุด ท่ามกลางความเรียบง่ายของรูปแบบโครงสร้างของพระราชวัง ต่อมาท่านจะพบกับวัดนึงซา (Neungsa Temple) เป็นวัดในวังหลวงคล้ายคลึงกับวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง จุดประสงค์การการสร้างวัดแห่งนี้คือการสักการะพระเจ้าซอง ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจคือ เจดีย์ห้าชั้นที่ทำจากไม้ทั้งหมด ภายในเจดีย์นั้นมีเสาเป็นแกนกลาง มีความสูงประมาณ 38 เมตรและมีภาพวาดของมังกรคู่เอาไว้ที่เสาอย่างวิจิตรตระการตรา และถูกจัดเป็นสมบัติของชาติชิ้นที่ 288 อีกด้วย และสุดท้ายเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมจำลองในสมัยแพ็กเจ (Life And Culture Village) เป็นการจำลองความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยแพ็กเจ และหมู่บ้านจำลองของชนชั้นต่างๆ อาทิเช่น บ้านของชนชั้นปกครอง ขุนนาง บ้านของชาวบ้านธรรมดา และบ้านของคนจนในสมัยนั้น

จากนั้นพาท่านชมป้อมปราการอีกหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั่นก็คือ ” ป้อมคงซานซอง” (Gongsanseong Fortress) ตั้งอยู่บนเขาริมฝั่งแม่น้ำคึมกังในเมืองคงจู มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “อิน จึง ซง” (Unjinseong) ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยแพกเจ โดยพระเจ้ามุนจูเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรแพกเจในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นปราสาทภูเขา

เลยทีเดียว ซึ่งแบ่งป้อมปราการออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกำแพงดินที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนที่เป็นกำแพงหินที่บูรณะใหม่ในช่วงพระเจ้าอินจู(ศตวรรษที่ 17) ภายในมีพระตำหนัก หมู่ศาลา สระน้ำ และอุทยาน ป้อมปราการแห่งนี้เคยถูกใช้ให้เป็นปราสาทหลักในการว่าราชโองการต่างๆ ในยุคสมัยนั้น และแนวกำแพงล้อมป้อมปราการมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่หลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอ ป้อมปราการแห่งนี้ก็ถูกลดความสำคัญลง หลายคนคงรู้จักเพราะป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังให้กับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง และถ้าเราได้ขึ้นไปยังด้านบนของป้อมแห่งนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของเมืองคงจู ป้อมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก ยูเนสโก้ในปี 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไป ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก กระเทียม

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อิสระเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นนานาชนิด พร้อมคูปองอาหารเย็น !! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เป็นสวนสนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าสิงโตเจ้าป่าและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ พาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ T-Express, โรงหนัง 4 มิติ, บ้านหมุน, บ้านผีสิง สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ) ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน
ที่พัก Benhur Hotel / M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – ร้านค้าเครื่องสำอางค์– ร้านสมุนไพร – HONGDAE SHOPPING STREET N Tower – เคไลฟ์ – ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย Midam Cosmetic เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครืองสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น Closee Dr. เป็นเครื่องสำอางที่ให้ความช่วยบำรุงที่ดีที่สุด ปรับปรุงสภาพผิว ลดริ้วรอยรูขุมขน นอกจากนี้ยังมีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจ อาทิเช่น ครีมหอยทาก , Rojukis , Botrox โดยการทาไม่มีการฉีดให้เกิดอันตราย ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ
จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนั้นพาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย
กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง วุ้นเส้นเกาหลีนี้ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตร เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการเป็นนวัตกรรมใหม่ “K-Live” โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ท่านสามารถรับชมการแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงโชว์เต้นรำ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของเกาหลี หรือที่เรียกกันว่าเคป๊อบ (K-POP) ภายในมี Hologram Concert มีลักษณะเป็นจอภาพที่มีความละเอียดคมชัดด้วยความกว้าง 270 องศา (Panorama View)ให้ความรู้สึกเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมในคอนเสิร์ต K-live สนุกสนาน ตื่นเต้น เพลิดเพลินกันเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ส์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
เย็น อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ

ที่พัก Benhur Hotel / M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ศูนย์โสม – จตุรัสควางฮวามุน – คลองชองเกชอน – Duty Free – ซุปเปอร์มารเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิดจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

จากนั้นพาท่านชม (Gwanghwamun Square) เป็นจตุรัสที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมืองประวัติศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล ที่กลมกลืนไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวังเคียงบก และเทือกเขาพุคกัคซาน ที่นี่ได้ถูกออกแบบใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2009 และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ และได้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมืองโซลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริเวณ นี้ประกอบไปด้วย 1.รูปปั้นของพระเจ้าเซจงมหาราช 2.อนุสาวรีย์พลเรือเอก Yi SunShin 3. สถานที่จัดแสดงประวัติของพระเจ้าเซจง 4. มีตุ๊กตา มัสคอตชื่อเจ้า Haechi Madang มีประวัติสายน้ำของคลองชองเกชอน
นำท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 – ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาธิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะอดใจไม่ได้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อหมู น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปต้มหรือย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่องน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม / 1 ชิ้น
เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY

Period Days Price
01/Sep/2016 ∼ 05/Sep/2016 5D3N 11,900
02/Sep/2016 ∼ 06/Sep/2016 5D3N 11,900
03/Sep/2016 ∼ 07/Sep/2016 5D3N 11,500
04/Sep/2016 ∼ 08/Sep/2016 5D3N 10,900
05/Sep/2016 ∼ 09/Sep/2016 5D3N 10,900
06/Sep/2016 ∼ 10/Sep/2016 5D3N 11,500
07/Sep/2016 ∼ 11/Sep/2016 5D3N 11,900
08/Sep/2016 ∼ 12/Sep/2016 5D3N 11,900
09/Sep/2016 ∼ 13/Sep/2016 5D3N 11,900
10/Sep/2016 ∼ 14/Sep/2016 5D3N 11,500
11/Sep/2016 ∼ 15/Sep/2016 5D3N 10,900
12/Sep/2016 ∼ 16/Sep/2016 5D3N 10,900
13/Sep/2016 ∼ 17/Sep/2016 5D3N 11,500
14/Sep/2016 ∼ 18/Sep/2016 5D3N 11,900
15/Sep/2016 ∼ 19/Sep/2016 5D3N 11,900
16/Sep/2016 ∼ 20/Sep/2016 5D3N 11,900
17/Sep/2016 ∼ 21/Sep/2016 5D3N 11,500
18/Sep/2016 ∼ 22/Sep/2016 5D3N 10,900
19/Sep/2016 ∼ 23/Sep/2016 5D3N 10,900
20/Sep/2016 ∼ 24/Sep/2016 5D3N 11,500
21/Sep/2016 ∼ 25/Sep/2016 5D3N 11,900
22/Sep/2016 ∼ 26/Sep/2016 5D3N 11,900
23/Sep/2016 ∼ 27/Sep/2016 5D3N 11,900
24/Sep/2016 ∼ 28/Sep/2016 5D3N 11,500
25/Sep/2016 ∼ 29/Sep/2016 5D3N 10,900
26/Sep/2016 ∼ 30/Sep/2016 5D3N 10,900
27/Sep/2016 ∼ 01/Oct/2016 5D3N 11,500
28/Sep/2016 ∼ 02/Oct/2016 5D3N 11,900
29/Sep/2016 ∼ 03/Oct/2016 5D3N 11,900
30/Sep/2016 ∼ 04/Oct/2016 5D3N 11,900
01/Oct/2016 ∼ 05/Oct/2016 5D3N 11,900
02/Oct/2016 ∼ 06/Oct/2016 5D3N 11,500
03/Oct/2016 ∼ 07/Oct/2016 5D3N 11,500
04/Oct/2016 ∼ 08/Oct/2016 5D3N 11,900
05/Oct/2016 ∼ 09/Oct/2016 5D3N 12,500
06/Oct/2016 ∼ 10/Oct/2016 5D3N 12,500
07/Oct/2016 ∼ 11/Oct/2016 5D3N 12,500
08/Oct/2016 ∼ 12/Oct/2016 5D3N 12,500
09/Oct/2016 ∼ 13/Oct/2016 5D3N 11,900
10/Oct/2016 ∼ 14/Oct/2016 5D3N 11,900
11/Oct/2016 ∼ 15/Oct/2016 5D3N 12,500
12/Oct/2016 ∼ 16/Oct/2016 5D3N 12,900
13/Oct/2016 ∼ 17/Oct/2016 5D3N 12,900
14/Oct/2016 ∼ 18/Oct/2016 5D3N 12,900
15/Oct/2016 ∼ 19/Oct/2016 5D3N 12,500
16/Oct/2016 ∼ 20/Oct/2016 5D3N 11,900
17/Oct/2016 ∼ 21/Oct/2016 5D3N 11,900
18/Oct/2016 ∼ 22/Oct/2016 5D3N 12,500
19/Oct/2016 ∼ 23/Oct/2016 5D3N 14,900
20/Oct/2016 ∼ 24/Oct/2016 5D3N 18,900
21/Oct/2016 ∼ 25/Oct/2016 5D3N 17,900
22/Oct/2016 ∼ 26/Oct/2016 5D3N 12,900
23/Oct/2016 ∼ 27/Oct/2016 5D3N 12,500
24/Oct/2016 ∼ 28/Oct/2016 5D3N 11,900
25/Oct/2016 ∼ 29/Oct/2016 5D3N 12,500
26/Oct/2016 ∼ 30/Oct/2016 5D3N 12,900
27/Oct/2016 ∼ 31/Oct/2016 5D3N 12,900
28/Oct/2016 ∼ 01/Nov/2016 5D3N 12,900
29/Oct/2016 ∼ 02/Nov/2016 5D3N 12,500
30/Oct/2016 ∼ 03/Nov/2016 5D3N 11,900
31/Oct/2016 ∼ 04/Nov/2016 5D3N 11,900
01/Nov/2016 ∼ 05/Nov/2016 5D3N 11,900
02/Nov/2016 ∼ 06/Nov/2016 5D3N 12,500
03/Nov/2016 ∼ 07/Nov/2016 5D3N 12,500
04/Nov/2016 ∼ 08/Nov/2016 5D3N 12,500
05/Nov/2016 ∼ 09/Nov/2016 5D3N 11,900
06/Nov/2016 ∼ 10/Nov/2016 5D3N 11,500
07/Nov/2016 ∼ 11/Nov/2016 5D3N 11,500
08/Nov/2016 ∼ 12/Nov/2016 5D3N 11,900
09/Nov/2016 ∼ 13/Nov/2016 5D3N 12,500
10/Nov/2016 ∼ 14/Nov/2016 5D3N 12,500
11/Nov/2016 ∼ 15/Nov/2016 5D3N 12,500
12/Nov/2016 ∼ 16/Nov/2016 5D3N 11,900
13/Nov/2016 ∼ 17/Nov/2016 5D3N 11,500
14/Nov/2016 ∼ 18/Nov/2016 5D3N 11,500
15/Nov/2016 ∼ 19/Nov/2016 5D3N 11,900
16/Nov/2016 ∼ 20/Nov/2016 5D3N 12,500
17/Nov/2016 ∼ 21/Nov/2016 5D3N 12,500
18/Nov/2016 ∼ 22/Nov/2016 5D3N 12,500
18/Nov/2016 ∼ 22/Nov/2016 5D3N 12,500
19/Nov/2016 ∼ 23/Nov/2016 5D3N 11,900
20/Nov/2016 ∼ 24/Nov/2016 5D3N 11,500
21/Nov/2016 ∼ 25/Nov/2016 5D3N 11,500
22/Nov/2016 ∼ 26/Nov/2016 5D3N 11,900
23/Nov/2016 ∼ 27/Nov/2016 5D3N 12,500
24/Nov/2016 ∼ 28/Nov/2016 5D3N 12,500
25/Nov/2016 ∼ 29/Nov/2016 5D3N 12,500
26/Nov/2016 ∼ 30/Nov/2016 5D3N 11,900
27/Nov/2016 ∼ 01/Dec/2016 5D3N 11,500
28/Nov/2016 ∼ 02/Dec/2016 5D3N 11,500
29/Nov/2016 ∼ 03/Dec/2016 5D3N 11,900
30/Nov/2016 ∼ 04/Dec/2016 5D3N 12,500

**เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นราคาจะเปลี่ยนแปลงตลอดควรโทรเช็คราคาจากพนักงานอีกรอบ**

 

โค้ดทัวร์ TW-5

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]