หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ไหว้พระขอพรที่ วัดมาก๊กซา(Magoksa Temple) บนเกาะเชจูไหว้พระขอพรที่ วัดมาก๊กซา(Magoksa Temple) บนเกาะเชจู

วัดมาก๊กซา หลังจากที่เที่ยวบนเกาะเชจูมาอย่างจุใจแล้วไม่ […]

(พ.ย.-ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน(บินบางกอกแอร์) 11,888.-(พ.ย.-ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน(บินบางกอกแอร์) 11,888.-

[Total: 0    Average: 0/5]

(ธ.ค.-ก.พ.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน(บินแอร์เอเชีย) 8,900.-(ธ.ค.-ก.พ.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน(บินแอร์เอเชีย) 8,900.-

[Total: 0    Average: 0/5]

(พ.ย.-ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน(บินนกแอร์) 12,888.-(พ.ย.-ปีใหม่) ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน(บินนกแอร์) 12,888.-

[Total: 0    Average: 0/5]