ทำวีซ่าบราซิล (รับยื่นวีซ่าบราซิล)วีซ่าบราซิล

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.30 น. – 13.00 น.
เวลารับเล่ม 09.30 น. – 13.00 น.
ระยะเวลาทำการ 5-10 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ทำงาน)/(ต่างชาติ) 4,500 บาท
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(USA) 5,600 บาท
การขอวีซ่าโดยผ่านตัวแทนหรือผู้เดินทางไม่มาดำเนินการเอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 800 บาท
ค่าบริการ 1,000 บาท
**(ไม่จองคิว) www.brazil embassy.or.th

เอกสารการยื่นวีซ่าบราซิล
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน)
4. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ทำงาน หรือ ธุรกิจ)
5. Booking ตั๋วเครื่องบิน
6. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
พาสปอร์ตราชการ
– ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
หมายเหตุ
– เปลี่ยนเครื่อง หรือ (TRANSIT) กรณีนี้ถ้าอยู่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงไม่ต้องยื่นวีซ่า หรือ ให้สอบถามกับ AIRLINE ที่ลูกค้าจะเดินทาง
– (ค่าธรรมเนียมวีซ่า) ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์/ สาขาลุมพินี/ ชื่อบัญชี Brazilian Embassy Consular/ เลขที่บัญชี 023-3-03760-6
– (พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]