ทำวีซ่าฮ่องกง (รับยื่นวีซ่าฮ่องกง)วีซ่าฮ่องกง

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น. – 11.30 น.
เวลารับเล่ม 09.00 น. – 11.30 น. (ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น.- 16.00 น.)
ระยะเวลาทำการ 4 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันรับเล่ม)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 1,200 บาท
ค่าบริการ โปรดโทรสอบถามนะครับ ราคาต่อรองกันได้ครับ
**(ไม่จองคิว) ยื่นด่วน 2-3 วัน/ เพิ่ม 800 บาท/ ยื่นด่วน 1 วัน/ เพิ่ม 1,200 บาท

เอกสารการยื่นวีซ่าฮ่องกง

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)/(ธุรกิจ)
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)/(ท่องเที่ยว)
5. Work Permit (ต่างชาติ)
6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
7. ใบจองโรงแรม
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

หมายเหตุ
– เปลี่ยนเครื่อง หรือ (TRANSIT) กรณีถ้าอยู่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงไม่ต้องยื่นวีซ่า หรือ ให้สอบถามกับ AIRLINE ที่ลูกค้าจะเดินทาง
– (พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
– (พาสปอร์ตเกาหลีใต้, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
– (พาสปอร์ตจีน/เล่มสีแดง) เข้าฮ่องกงต้องทำวีซ่าเหมือนประเทศอื่นๆ/ (ค่าวีซ่า 350 บาท) 4 วันทำการ
– (พาสปอร์ตจีน/เล่มสีเหลือง) ขั้นตอนแรกต้องดูว่าเกิดในเมืองจีนหรือเปล่า (ถ้าใช่ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ คือ พาสปอร์ต(ตัวจริง)/ ใบต่างด้าว/ ใบถิ่นที่อยู่/ รูป 2 ใบ/ ใบกรอกภาษาจีน(300 บาท)/ ค่าวีซ่า 350 บาท) (ถ้าไม่ใช่ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ พาสปอร์ต(ตัวจริง)/ ใบต่างด้าว/ ใบถิ่นที่อยู่/ รูป 4 ใบ/ ค่าวีซ่า 1,200 บาท)
– (พาสปอร์ตอเมริกา) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
– (พาสปอร์ตไต้หวัน/ เล่มสีเขียวแก่ หรือ เล่มสีเขียวอ่อน) เข้าฮ่องกงต้องเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นเล่มสีน้ำเงิน 2 ปีก่อนถึงจะยื่นขอวีซ่าได้ และ ต้องกรอกแบบฟอร์มจีนด้วย/ (ค่าวีซ่า 1,200 บาท)
– (พาสปอร์ตไต้หวัน/ เล่มสีเขียวแก่) กรณีเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย (ไม่มี Work Permit) ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าฮ่องกงได้ ต้องกลับไปยื่นขอวีซ่าที่ประเทศตนเองเท่านั้น
– (พาสปอร์ตไต้หวัน/ เล่มไหเป๋าเจิ้น) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
– (พาสปอร์ตสิงคโปร์) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
– (พาสปอร์ตเยอรมัน และ พาสปอร์ตยุโรปทั่วไป) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
– (พาสปอร์ตออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
– (พาสปอร์ตอินเดีย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 15–30 วัน
– (พาสปอร์ตโคลัมเบีย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน
– (พาสปอร์ตพม่า) ขอวีซ่าตามปกติทั่วไป 4 วันทำการ/ ค่าวีซ่า 1,200 บาท/ ไม่ต้องเสียค่าแฟ็กซ์ 800 บาท/ เอกสารที่ต้องเตรียม พาสปอร์ต(ตัวจริง+สำเนา)/ รูปถ่าย 2 ใบ/ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ/ ใบจองโรงแรม
– (พาสปอร์ตศรีลังกา, บังคลาเทศ และ ประเทศต่างๆด้านล่างนี้) ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ พาสปอร์ต(ตัวจริง+สำเนา)/รูปถ่าย 2 ใบ/ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ/ ใบจองโรงแรม/ Work Permit (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)/ หลักฐานการเงินในเมืองไทย/ จดหมายเชิญที่ฮ่องกง/ ค่าส่งแฟ็กซ์ 800 บาท/ ค่าวีซ่า 1,200 บาท/ ใช้เวลาดำเนินการ 2-3 สัปดาห์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]