ทำวีซ่าอินเดีย (รับยื่นวีซ่าอินเดีย)วีซ่าอินเดีย

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ผมได้มีโอกาสไปยื่นวีซ่าให้ลูกค้าที่ต้องการไปเที่ยวอินเดียเลยนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวอินเดียแต่ยังไม่ทราบข้อมูลการทำวีซ่าอินเดีย ซึ่งการทำวีซ่าอินเดียอันดับแรกเลยคุณจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ก่อน โดยไปที่เว็บไซต์ ตามลิงค์ https://indianvisaonline.gov.in/ แล้วเข้าหัวข้อที่ว่า Online Visa Application ทางด้ายซ้ายมือ จากนั้นก็เริ่มกรอกได้เลยระวังอย่าให้ผิดนะครับเวลาที่คุณไปยื่นหากผิดคิดจะต้องกรอกใหม่ที่สถานทูตโดยจะมีเจ้าหน้าที่กรอกให้คุณแต่คุณต้องจ่ายค่ากรอกหลายตังค์อยู่ครับ เมื่อเตรียมทุกอย่างแล้วคราวนี้เราก็ต้องเอาไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย นะครับไม่ได้ไปที่สถานทูตอินเดียโดยตรงซึ่งตั้งอยู่ที่
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
โทรศัพท์ : 02-6641200

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลายื่น 08.30.00 น. – 14.00 น.
เวลารับเล่ม 16.30 น. – 17.30 น.
ระยะเวลาทำการ 3 – 5 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว สแกนลายนิ้วมือ)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ไทย) 2,080 บาท
ค่าวีซ่า (ธุรกิจ)/(ไทย) 8,500 บาท (พาสปอร์ตไทยได้วีซ่า 1 ปี)
ค่าวีซ่า (อเมริกา)/(ท่องเที่ยว) 3,500 บาท
ค่าวีซ่า (อเมริกา)/(ธุรกิจ) 7,500 บาท
ค่าวีซ่า (นักเรียน)/(ไทย) 4,000 บาท
ค่าบริการ 800 บาท
**(ไม่จองคิว) กรอกแบบฟอร์ม Online (https://indianvisaonline.gov.in/)

เอกสารการยื่นวีซ่าอินเดีย

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2*2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)/(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
4. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาใบสมรส (กรณีแต่งงาน)/(ถ้ามี)
7. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
8. Work Permit (ตัวจริงพร้อมสำเนา)/(ถ้ามี)
9. Booking (ตั๋วเครื่องบิน)
10. ใบจองโรงแรม
11. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
12. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
13. กรณีที่ผู้เดินทางมีครอบครัว และ มีบุตรแล้วขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่เกิด (ของบุตร และ คู่สมรส)
14. (ต่างชาติ) ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานที่เกิด, ที่อยู่อาศัยเดิม, รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์ (ต่างประเทศ) และ ชื่อ-สกุลของบิดา และ มารดา (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]